Agenda 2019 Coöperatie Brundtland
(Vastgesteld in bestuursvergadering 27-02-2019)

Dit zijn de data van de op dit moment bekende bijeenkomsten in 2019. De voortgang en ontwikkelingen kunnen deze planning
nog doen veranderen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk laten weten aan onze leden en geïnteresseerden.

De aanvangstijd en locatie van een bijeenkomst worden aan de leden veelal vanuit de bestuursleden direct gecommuniceerd (E-mail of WhatsApp).

Indien u als niet lid geïnteresseerd bent in een van de hieronder vermelde bijeenkomsten, neem dan contact op met het bestuur voor meer informatie over en de juiste aanvangstijd van de bijeenkomst.

 Zaterdag 5 januari  Nieuwjaarsreceptie Gemeente Breda, Grote kerk, Breda
 Woensdag 30 januari  Ondertekening samenwerking met ‘De Coöperatieve Samenleving’ tijdens het eerste jubileum
 Woensdag 20 februari  Werksessie Sociale Structuur met BUas
 Dinsdag 12 maart  Algemene Ledenvergadering (ALV)
 Donderdag 28 maart
 Bijeenkomst voor geïnteresseerden en nieuwe leden
 Dinsdag 9 april 2019
 Informele activiteit met leden
 Donderdag 9 mei t/m 27 juni
 Wekelijks op donderdag 15.00 - 16.30u Brundtland als casus voor 3e jaars BUas-studenten Urban Design
 Zondag 26 mei
 Droomcirkel en gezellige potlucklunch
 Donderdag 6 juni
 3e Sessie ‘Ledenbetrokkenheid’ BUas studenten
 Woensdag 19 juni
 ALV
 Donderdag 27 juni
 Presentatie studenten Urban Design BUas Casus Brundtland
 Donderdag 12 september
 Bijeenkomst voor geïnteresseerden en nieuwe leden
 Maandag 23 september
 ALV of Themasessie GEANNULEERD
 Woensdag 9 oktober  Werkconferentie 'Brundtland met Ballen'
 Dinsdag 22 oktober
 Bijeenkomst voor geïnteresseerden en/of nieuwe leden
 Donderdag 24 oktober  Informatie bijeenkomst over Holarchie door Dmitri Schrama.
 Woensdag 13 november
 Ledenbijeenkomst/werksessie
 Maandag 6 januari 2020  ALV
 Donderdag 9 januari 2020  Oplevering eindproduct 'Brundtland met Ballen'