Het bestuur

Het bestuur van Coöperatie Brundtland draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Het huidige bestuur telt 5 leden; de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemene bestuursleden. Middels de knop hieronder kan informatie gevonden worden over elk bestuurslid van de coöperatie.

Het bestuur stelt zich voor.