Werkwijze

Wij willen gezamenlijk leven in een woonwijk met betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse inkomensgroepen, waar een duurzame samenleving het uitgangspunt is, en waarbij diverse woningbouwinitiatieven worden gebundeld op buurtschap-niveau, in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd en waarbij de gezamenlijke buitenruimte en/of gezamenlijke faciliteiten worden ingericht en worden onderhouden.

Om de woonwijk zelf te ontwikkelen en te beheren is deze coöperatie als maatschappelijke onderneming nodig. Na realisering van de wijk kan de coöperatie mogelijk ingezet worden voor bedrijfsmatige activiteiten zoals energie, mobiliteit, zorg en dergelijke. Het is een zoektocht die we de komende periode zullen vervolgen om te bepalen hoe ver we willen, durven en kunnen gaan met de realisatie van onze droombeelden.

Echter, we beginnen bij het begin: het uitwerken van plannen om de realisatie van de wijk mogelijk te maken en daartoe: het verwerven van grond.