2019-11-11

Groen Links, SP en D66 ondertekenen de motie 'herijking beleid buitengebied'.

'Groen Links, SP en D66 hebben B&W om extra aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB's)

 

Zie hier de door de partijen ondertekende motie 'herijking beleid buitengebied': https://breda.notubiz.nl